Zaproszenie po rosyjsku

Zaproszenie – приглашение* Wyrażenia i zwroty: zapraszamy Was na …      приглашаем вас на… dla uczczenia                         в честь z okazji                                       по случаю z powodu                                по поводу zapraszamy Was na świętowanie  приглашаем вас** на празднование Pozwólcie, że zaprosimy Was na … Позвольте …

Posted in Zaproszenia | Tagged | Leave a comment