Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 1)

Mini kurs języka rosyjskiego

 

 1. Alfabet rosyjski-cyrylica

Alfabet rosyjski-cyrylica, zawiera litery różne od alfabetu łacińskiego. Są to 33 litery, oznaczające sześć samogłosek (а, и, о, у, э, ы), cztery samogłoski „jotowane” (я, е, ё, ю), dwa znaki nie oznaczające żadnego dźwięku (ъ, ь) oraz 20 spółgłosek.

 

alfabet rosyjski 2

Do nauki alfabetu polecam wierszyk „Алфавит”2. Akcent w języku rosyjskim

 

W języku rosyjskim akcent, w odróżnieniu od języka polskiego, jest ruchomy, tzn. może padać na różne sylaby w wyrazie. Jego miejsce może zmieniać znaczenie wyrazów o identycznym zapisie. Sylabę z samogłoską akcentowaną wymawiamy dłużej i mocniej. Akcent oznaczany jest ukośną kreską nad sylabą akcentowaną. W naszym kursie sylaby akcentowane będą  wyróżniane poprzez podkreślenie. W wyrazach jednosylabowych nie oznacza się akcentu.
Sylaba, zawierająca literę  ё, jest zawsze akcentowana.


3. Wymowa spółgłosek i samogłosek

 

W języku rosyjskim rozróżniamy spółgłoski :

zawsze twarde (ж, ш, ц);

i spółgłoski zawsze miękkie (ч, щ).

Spółgłoski ж, ш, ц wymawiamy zawsze twardo, ale piszemy po nich zwykle litery её, и, np.: жест (żest), живой (żyvoj), жёлтый (żołtyj), шесть (szest’), широкий (szyrokij), шёл (szoł),оценка (acenka), цирк (cyrk).

Spółgłoski  ч, щ  należy wymawiać miękko, np.: частный (ćasnyj), чужой (ćużoj), щука (śśuka).

Wymowa grup spółgłoskowych:

 • жч, зч, сч wymawiamy jak [śś].
  Przykłady:
  мужчина [muśsina];
  грузчик [gruśsik];
  счастье[śsiast’je].
 • тч wymawiamy jak [ćć];
  np. лётчик [l’oćcik].
 • тс wymawiamy jak [c];
  np. детский [d’eckij].
 • дц, тьс wymawiamy jak [cc]
  np. двадцать [dwaccat’];
  мыться  [mycca].

W wymowie grup spółgłoskowych вств, зднстл, стн jednej spółgłoski nie wymawiamy, np.:

 • здравствуйте [zdrastvujt’e];
 • праздник [praznik];
 • счастливый [sćaslivyj];
 • честный [ćesnyj].

W wyrazach:  кого, его, у него, сегодня spółgłoskę г wymawiamy jak [w].

W wyrazach что, чтобы spółgłoskę ч wymawiamy jak [sz]: [szto, sztoby].

Spółgłoskę в w grupach кв, св, тв, цв wymawiamy zawsze dźwięcznie, np.:

 • Москва [maskva];
 • свет [sv’et];
 • твой [tvoj];
 • цветной [cv’etnoj].

Znak miękki ь:

Znak miękki ь w języku rosyjskim – obok funkcji oznaczania miękkości spółgłosek – pełni również funkcję rozdzielającą, tzn. oddziela w wymowie spółgłoskę od  następującej po niej samogłoski jotowanej – я, е, ё, ю, np.:

 • семья [s’emja];
 • пьёт [pjot];
 • компьютер [kampjut’er];
 • воскресенье [waskr’es’enje].

Znak twardy ъ

Znak twardy ъ rozdzielający to litera nie oznaczająca żadnego dźwięku. Pełni ona funkcję rozdzielającą, tzn. oddziela w wymowie spółgłoskę od następującej po niej samogłoski jotowanej.

ъ piszemy zawsze po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę przed tematem rozpoczynającym się od samogłosek jotowanych  я, е, ё, ю np.:

 • подъехать [padjehat’];
 • объяснить [abjasnit’];
 • въехать [vjehat’].

Wymowa samogłosek o i a

W języku rosyjskim istnieje różnica między wymową samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych.

Samogłoski akcentowane wymawia się dłużej i wyraźniej, a nieakcentowane krócej i mniej wyraźnie (zachodzi tutaj zjawisko redukcji).

Rosyjską samogłoskę „o” wymawiamy jak [o] tylko w sylabie akcentowanej. W sylabie przed akcentem wymawiamy ją jak polskie krótkie [a], zaś w pozycji po akcencie ma ona brzmienie dźwięku krótkiego, pośredniego między [a] i [y].

Przykłady:
молоко [malako], хорошо [haraszo]

Litery: я, е, ё, ю

Litery: я, е, ё, ю mogą odpowiadać różnym głoskom zależnie od pozycji, w której występują:

-po spółgłosce odpowiadają samogłoskom a, e, o, u i jednocześnie oznaczają miękkość poprzedzającej spółgłoski, np. дядя, Вера, идёт.

-po samogłosce i na początku wyrazu odpowiadają połączeniom ja, je, jo, ju, np. яма, моет, Юра.


4. Podstawowe zwroty w języku rosyjskim

 

Kto to jest?    Кто это? (w języku rosyjskim pytamy o ludzi i zwierzęta)

Co to jest?     Что это? (pytamy o przedmioty)

To jest … .     Это … .

Tak.                  Да.

Nie.                  Нет.

Poznajmy się!      Давай, познакомимся! (zwrot do jednej osoby)

Давайте, познакомимся! (zwrot do osoby starszej lub kilku osób )

Poznaj(kogo?)    Познакомься (с кем?)

Poznajcie się …    Познакомьтесь …

Jak masz na imię?  Как тебя зовут?

Mam na imię … .     Меня  зовут

On (ona) ma na imię … .  Его (её) зовут

Jak masz na nazwisko? Jak się nazywasz?  Как твоя фамилия?

Bardzo mi (nam) miło.   (Мне, нам) очень приятно.

Kim jesteś?                  Ты кто?

Gdzie mieszkasz?   Где ты живёшь?

Dzień dobry!            Здравствуй(-те)!

                                        Доброе утро!

                                         Добрый день!     

Dobry wieczór!      Добрый вечер!

Cześć!                          Привет! (przy powitaniu z rówieśnikami)

Do widzenia!            До свидания! 

Do zobaczenia!      До встречи!

Do zobaczenia wkrótce!   До скорой встречи!

Cześć! Na razie!     Пока! (przy pożegnaniu z rówieśnikami)

Dobranoc!                Спокойной ночи!

Żegnaj(-cie)!             Прощай(-те)!

Proszę.                       Пожалуйста. (pażałsta)

Daj mi, proszę …    Дай мне, пожалуйста …

Powiedz mi, proszę …  Скажи мне, пожалуйста, … 

Co słychać?               Как дела?

Przepraszam.         Извини. Извините.

                                       Прости. Простите.

Smacznego!            Приятного аппетита!

Dziękuję.                  Спасибо.

Ile masz lat?           Сколько тебе лет?

W którym roku się urodziłeś? В каком году ты родился?

Jaki dziś jest dzień?  Какой сегодня день? Какое сегодня число

Która godzina?         Который час?

O której godzinie …?  В котором часу…?

W jakiej szkole się uczysz? В какой школе ты учишься?

Co robisz?                     Что ты делаешь?

Co Cię interesuje?     Что тебя интересует?

Jak się czujesz?           Как ты себя чувствуешь?

Czy masz …?                 У тебя есть …?

Tak, mam …                  Да, у меня есть …          

Nie, nie mam …           У меня нет …

Rozumiesz po rosyjsku?   Ты понимаешь по-русски?

Nie, nie rozumiem po rosyjsku.  Нет , я не понимаю по-русски.

Tak, rozumiem po rosyjsku.   Да, я понимаю по-русски.


5. Rodzina – семья

 

 • mama                 мама
 • ojciec                   отец   
 • tata                      папа
 • rodzice               родители
 • córka                   дочь
 • syn                        сын
 • dzieci                   дети
 • siostra                сестра
 • brat                      брат
 • babcia                 бабушка
 • dziadek               дедушка
 • prababcia          прабабушка
 • pradziadek       прадедушка
 • wnuk                    внук
 • wnuczka             внучка
 • wujek                    дядя
 • ciocia                     тётя
 • kuzynka               двоюродная сестра
 • kuzyn                     двоюродный брат
 • bratanica, siostrzenica  племянница
 • bratanek, siostrzeniec   племянник

rodzina składa się z pięciu osób  семья состоит из пяти человек

mam na imię… – меня зовут

moja mama(siostra) ma na imię… – мою маму(сестру) зовут

mój tata(brat)  ma na imię… – моего папу(брата) зовут

on(ona) jest z zawodu… – он(она) по профессии…

on(ona) pracuje jako… – он(она) работает(кем?)…

ona pracuje jako nauczycielka – она работает учительницей

on pracuje jako lekarz –  он работает врачом

mam 17 lat – мне семнадцать лет

on ma 42 lata – ему сорок два года

ona ma 40 lat – ей сорок лет

tato jest starszy od mamy o dwa lata   – папа старше мамы на два года

mama jest młodsza od taty o dwa lata  – мама моложе папы на два года

 

Gdzie mieszkasz?   Где ты живёшь?

Mieszkam w …   Я живу в …

mieszkać – жить

czas teraźniejszy

l.poj.

 • я живу
 • ты живёшь
 • он живёт
 • она живёт
 • оно живёт

l.mn.

 • мы живём
 • вы живёте
 • они живут

 

Przejdź do cz.2 mini kursu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.1/10 (20 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • przepraszam po rosyjsku
 • dziekuje po rosyjsku
 • SMACZNEGO PO ROSYJSKU
 • mini kurs jeZyka rosyjskiego poziom podstawowy cz 1
Posted in Alfabet rosyjski-cyrylica, Gramatyka, Mini kurs języka rosyjskiego, Podstawowe zwroty po rosyjsku, Rosyjski dla początkujących, Słówka rosyjskie, Wymowa rosyjska | Tagged , , , | 4 komentarze

Odmiana czasownika”spacerować” po rosyjsku

„spacerować” – „гулять

czas teraźniejszy

l. poj.

 •  я гуляю
 • ты гуляешь
 • он гуляет
 • она гуляет
 • оно гуляет
l. mn.
 • мы гуляем
 • вы гуляете
 • они гуляют

 czas przeszły

l. poj.
 • я гулялгуляла
 • ты гулялгуляла
 • он гулял
 • она гуляла
 • оно гуляло

l. mn.

 • мы гуляли
 • вы гуляли
 • они гуляли
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Incoming search terms:

 • spacerowac po rosyjsku
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika „zajmować się” po rosyjsku

zajmować się – заниматься

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я занимаюсь
 • ты занимаешься
 • он занимается
 • она занимается
 • оно занимается
l. mn.
 • мы занимаемся
 • вы занимаетесь
 • они занимаются
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (14 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • odmiana zajmowac sie po rosyjsku
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”słuchać” po rosyjsku

słuchać – слушать

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я слушаю
 • ты слушаешь
 • он слушает
 • она слушает
 • оно слушает
l. mn.
 • мы слушаем
 • вы слушаете
 • они слушают

 czas przeszły

l. poj.

 • я слушал, слушала
 • ты слушал, слушала
 • он слушал
 • она слушала
 • оно слушало
l. mn.
 •  мы слушали
 • вы слушали
 • они слушали
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Incoming search terms:

 • odmiana czasownika słuchać po rosyjsku
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”grać” po rosyjsku

grać – играть

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я играю
 • ты играешь
 • он играет
 • она играет
 • оно играет
l. mn.
 • мы играем
 • вы играете
 • они играют
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.2/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • odmiana czasownika grać po rosyjsku
 • grać po rosyjsku
 • odmiana grac po rosyjsku
 • pracować odmiana rosyjski
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”czytać” po rosyjsku

czytać – читать

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я читаю
 • ты читаешь
 • он читает
 • она читает
 • оно читает
l.mn.
 • мы читаем
 • вы читаете
 • они читают
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (29 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)

Incoming search terms:

 • odmiana czytać po rosyjsku
 • czytac po rosyjsku
 • odmiana czasownika czytać rosyjski
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”pisać” po rosyjsku

pisać – писать

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я пишу
 • ты пишешь
 • он пишет
 • она пишет
 • оно пишет
l. mn.
 • мы пишем
 • вы пишете
 • они пишут
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (16 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • odmiana czasownika pisać po rosyjsku
 • odmiana pisać po rosyjsku
 • pisać po rosyjsku
 • pisać odmiana po rosyjsku
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”mówić” po rosyjsku

mówić – говорить

czas terażniejszy

l. poj.

 • я говорю
 • ты говоришь
 • он говорит
 • она говорит
 • оно говорит

l. mn.

 • мы говорим
 • вы говорите
 • они говорят
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)

Incoming search terms:

 • odmiana czasownika mówić po rosyjsku
 • odmiana mówić po rosyjsku
 • odmiana czasownika rozmawiać po rosyjsku
 • mówić po rosyjsku
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”interesować się” po rosyjsku

„interesować się” – „интересоваться”

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я интересуюсь
 • ты интересуешься
 • он интересуется
 • она интересуется
 • оно интересуется

l.mn.

 • мы  интересуемся
 • вы  интересуетесь
 • они интересуются
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (34 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)

Incoming search terms:

 • odmiana interesowac sie po rosyjsku
 • interesować się po rosyjsku
 • odmiana czasownika pasjonować się po rosyjsku
 • odmiana czasownika interesowac sie rosyjski
 • odmiana czasownika interesowac po rosyjsku
 • interesować się odmiana rosyjski
 • odmiana interesowac sie rosyjski
 • interesować się rosyjski odmiana
 • interesować się rosyjski
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment

Odmiana czasownika”wypoczywać” po rosyjsku

„wypoczywać” – „отдыхать”

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я отдыхаю
 • ты отдыхаешь
 • он отдыхает
 • она отдыхает
 • оно отдыхает

l. mn.

 • мы отдыхаем
 • вы отдыхаете
 • они отдыхают
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Posted in Gramatyka | Tagged | Leave a comment