Szkoła wyższa po rosyjsku

Słownik tematyczny:     Тематический словарь:

szkoła wyższa:           высшее учебное заведение(вуз):

 • uniwersytet – университет
 • politechnika – политехнический институт
 • akademia medyczna – медицинский институт
 • wyższa szkoła ekonomiczna – экономический институт
 • wyższa szkoła wychowania fizycznego – институт физкультуры
 • wyższa szkoła rolnicza – сельскохозяйственный институт
 • wyższa szkoła sztuk pięknych – художественный институт
 • college – колледж

student- студент

studentka – студентка

prowadzić rekrutację na uczelnię – вести набор в вуз

zapisać się na kursy przygotowawcze – записаться на подготовительные курсы

przyjąć na uczelnię – зачислить в вуз

dostać się na wyższą uczelnię – поступить в вуз

dostać się na wydział – поступить на факультет(отделение)

zdobyć punkty – набрать баллы

studiować:              изучать:

 • fizykę – физику
 • matematykę – математику
 • chemię – химию
 • język rosyjski – русский язык

przedmioty humanistyczne – гуманитарные науки

przedmioty ścisłe – точные науки

student pierwszego roku – студент первого курса

studentka drugiego roku – студентка второго курса

zostać studentem pierwszego roku – стать студентом первого курса(первокурсником)

indeks – зачётная книжка

legitymacja studencka – студенческий билет

zaliczenie – зачёт

dostać zaliczenie – получить зачёт

zaliczenie z fizyki – зачёт по физике

egzamin – экзамен

przygotowywać się do egzaminu – готовиться к экзамену

egzamin z chemii – экзамен по химии

zdawać egzamin – сдавать экзамен

zdawać egzamin końcowy – сдавать выпускной экзамен

zdawać egzamin państwowy – сдавать государственный экзамен

zdać egzamin przed terminem(w terminie zerowym) – сдать экзамен досрочно

oblać egzamin – провалиться на экзамене

egzaminować – принимать экзамен

zdać egzamin na piątkę – сдать экзамен на пятёрку

sesja egzaminacyjna – экзаменационная сессия

wydział – факультет

rektor – ректор

prorektor -проректор

dziekan – декан

prodziekan – продекан

wykład – лекция

zajęcia praktyczne – практические занятия

seminarium – семинар

konsultacje – консультации

referat – доклад

pisać referat – писать доклад

pisać testy – писать тесты

posiadać wiedzę – обладать знаниями

opanować(co?) język – овладеть(чем?) языком

władać (czym?)językiem – владеть(чем?) языком

opanować materiał – овладеть(чем?) материалом

audytorium – аудитория

sala wykładowa – лекционный зал

aula – актовый зал

laboratorium – лаборатория

czytelnia – читальный зал

wykładowca – преподаватель

wykładać przedmiot – преподавать предмет

asystent – асистент

egzaminator – экзаменатор

profesor – профессор

doktor – доктор

docent – доцент

licencjat(osoba/tytuł) – бакалавр/бакалавриат

magister(osoba i tytuł) – магистр

otrzymać dyplom(tytuł) licencjata – получить диплом бакалавра

otrzymać dyplom(tytuł) magistra – получить диплом магистра

wyższe wykształcenie – высшее образование

zdobyć średnie/wyższe wykształcenie – получить среднее/высшее образование

otrzymywać stypendium – получать стипендию

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • szkoła po rosyjsku
 • zwroty o szkole po rosyjsku
 • rosyjska edukacja
Posted in Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski, Szkoła, edukacja, wykształcenie | Tagged , | Leave a comment