Podstawowe zwroty po rosyjsku

Rodzina                                      Семья

 

Czy masz męża?                 У тебя есть муж?

Tak, mam męża.                 Да, у меня есть муж.

Nie, nie mam męża.         Нет, у меня нет мужа.

Czy jesteś mężatką?        Ты замужем?

Tak, jestem mężatką.      Да. я замужем.

Nie, nie jestem mężatką.  Нет, я не замужем.

Czy masz żonę?                     У тебя есть жена?

Tak, mam żonę.                    Да, у меня есть жена.

Nie, nie mam żony.            Нет, у меня нет жены.

Czy jesteś żonaty?              Ты женат?

Tak, jestem żonaty.            Да, я женат.

Nie, nie jestem żonaty.     Нет, я не женат.

Czy masz rodzinę?              У тебя есть семья?

Tak, mam rodzinę.             Да, у меня есть семья.

Czy masz dzieci?                  У тебя есть дети?

Tak, mam dzieci.                  Да, у меня есть дети.

Mam córkę i syna.             У меня дочь и сын.

Ile masz lat?                          Сколько тебе лет?

Mam 24 lata.                         Мне двадцать четыре года.*

Ile on ma lat?                         Сколько ему лет?

On ma 21 lat.                           Ему двадцать один год.

Ile ona ma lat?                        Сколько ей лет?  

Ona ma 36 lat.                        Ей тридцать шесть лет.

Kiedy się urodziłeś(urodziłaś)?  Когда ты родился(родилась)?

Urodziłem się 1 lipca.               Я родился первого июля.

Urodziłam się 14 sierpnia.    Я родилась четырнадцатого августа.

Kiedy masz urodziny?         Когда у тебя день рождения?

Mam urodziny 5 maja.        У меня день рождения пятого мая.

* Łączenie liczebników rosyjskich z wyrazami : год, года, лет

1 (один) год

2, 3, 4 (два, три, четыре) года

5, 6, 7 ….  (пять, шесть, семь…) лет

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • moja rodzina твір
 • moja rodzina сочинение
Posted in Podstawowe zwroty po rosyjsku, Rosyjski dla początkujących | Tagged | Leave a comment

O sobie po rosyjsku

О себе

Меня зовут Агата, моя фамилия Новак.Я живу в Варшаве на улице Чехова.

Моя семья состоит из пяти человек: мамы, папы, сестры, брата и меня. Мою маму зовут Агнешка, ей сорок лет. Она работает медсестрой в больнице. Моего папу зовут Януш.Он инженер, работает на автозаводе. Ему сорок три года. Папа старше мамы на три года. Мою сестру зовутМоника. Она ученица гимназии, ей четырнадцать лет.Сестра моложе меня на два года. Самый младший в нашей семье – брат Михал. Он ученик пятого класса начальной школы. Ему одиннадцать лет.

Я ученица первого класса лицея, мне шестнадцать лет. Мои любимые школьные предметы это биология и химия. В будущем я хочу стать врачом. Я увлекаюсь спортом – люблю играть в теннис и волейбол. Я интересуюсь театром, люблю ходить в кино и на концерты. По вечерам я слушаю музыку и играю на гитаре.

Tłumaczenie tekstu:

Mam na imię Agata, moje nazwisko Nowak. Mieszkam w Warszawie na ulicy Czechowa.

Moja rodzina składa się z pięciu osób: mamy, taty, siostry, brata i mnie.Moja mama ma na imię Agnieszka, ma czterdzieści lat. Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu. Mój tato ma na imię Janusz. Jest inżynierem, pracuje w fabryce samochodów. Ma czterdzieści trzy lata. Tato jest starszy od mamy o trzy lata. Moja siostra ma na imię Monika. Jest uczennicą gimnazjum, ma czternaście lat. Siostra jest młodsza ode mnie o dwa lata. Najmłodszy w rodzinie jest brat Michał. Jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej. Ma jedenaście lat.

Jestem uczennicą pierwszej klasy liceum, mam szesnaście lat. Moimi ulubionymi szkolnymi przedmiotami są biologia i chemia. W przyszłości chcę zostać lekarzem. Pasjonuję się sportem – lubię grać w tenisa i siatkówkę. Interesuję się teatrem, lubię chodzić do kina i na koncerty. Wieczorami słucham muzyki i gram na gitarze.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (27 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 11 votes)

Incoming search terms:

 • o sobie po rosyjsku
 • rodzina po rosyjsku
 • list o sobie po rosyjsku
 • opowiedz o sobie po rosyjsku
 • napisz o sobie po rosyjsku
 • zainteresowania mojej rodziny po rosyjsku
 • autoprezentacja po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku | Tagged | Leave a comment

Opis rodziny po rosyjsku

Słownik tematyczny:

Rodzina – семья:

mam na imię… – меня зовут

moja mama(siostra) ma na imię… – мою маму(сестру) зовут

mój tata(brat)  ma na imię… – моего папу(брата) зовут

on(ona) jest z zawodu… – он(она) по профессии…

on(ona) pracuje jako… – он(она) работает(кем?)…

ona pracuje jako nauczycielka – она работает учительницей

on pracuje jako lekarz –  он работает врачом

mam 17 lat – мне семнадцать лет

on ma 42 lata – ему сорок два года

ona ma 40 lat – ей сорок лет

Zawód – профессия:

 

 

Моя семья

Меня зовут Анна Соколова. Я хочу рассказать о своей семье. У меня небольшая семья. Она состоит из четырёх человек: мамы, папы, брата и меня.

Мою маму зовут Ольга, ей сорок лет. Она по профессии учительница математики. Она работает в школе.

Моего папу зовут Павел, ему сорок два года. Он работает в больнице врачом.

Моего брата зовут Игорь. Он студент психологического факультета Варшавского университета. Ему двадцать лет.

Я ученица первого класса лицея, мне семнадцать лет. После окончания школы я хочу поступить на филологический факультет Ягеллонского университета.

Tłumaczenie tekstu:

Moja rodzina

Nazywam się Anna Sokołowa. Chcę opowiedzieć o swojej rodzinie. Mam niedużą rodzinę. Składa się ona z czterech osób: mamy, taty, brata i mnie.

Moja mama ma na imię Olga, ma czterdzieści lat. Z zawodu jest nauczycielką matematyki. Pracuje w szkole.

Mój tato ma na imię Paweł, ma czterdzieści dwa lata. Pracuje w szpitalu jako lekarz.

Mój brat ma na imię Igor. Jest studentem Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ma dwadzieścia lat.

Jestem uczennicą pierwszej klasy liceum, mam siedemnaście lat. Po skończeniu szkoły chcę wstąpić na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (20 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)

Incoming search terms:

 • opis rodziny po rosyjsku
 • opis osoby po rosyjsku
 • opisz swoja rodzinę po rosyjsku
 • moja rodzina po rosyjsku
 • opis mojej rodziny po rosyjsku
 • opis swojej rodziny po rosyjsku
 • opisz rodzine po rosyjsku
 • opis zawodu po rosyjsku
 • opis rodziny rosyjski
 • moja rodzina opis
Posted in Opis po rosyjsku | Tagged | Leave a comment

Kuzyn po rosyjsku

kuzyn – двоюродный брат

rodzina po rosyjsku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment

Kuzynka po rosyjsku

kuzynka – двоюродная сестра

rodzina po rosyjsku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment

Ciocia po rosyjsku

ciocia – тётя

rodzina po rosyjsku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • ciocia po rosyjsku
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment

Wujek po rosyjsku

wujek – дядя

rodzina po rosyjsku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment

Wnuczka po rosyjsku

wnuczka – внучка

rodzina po rosyjsku

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment

Wnuk po rosyjsku

wnuk – внук

rodzina po rosyjsku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment

Dziadek po rosyjsku

dziadek – дедушка

rodzina po rosyjsku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Posted in Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment