Opis teatru po rosyjsku

Театр

В самом центре города находится большое здание театра. Каждый вечер любители театрального искусства приходят сюда посмотреть спектакли.

Зрительный зал театра просторен. Он отделен от сцены занавесом.

Во время спектакля сцену освещают прожекторы. По бокам сцены расположены кулисы. За кулисами – будка суфлёра, подсказывающего  актёром слова роли.

За кулисами помещаются также гримёрные,  костюмерные, парикмахерские.

Во время антрактов зрители гуляют по фойе или сидят в буфете, в котором можно купить кондитерские изделия, прохладительные напитки, мороженое.

Зрительный зал театра всегда полон. В партере, на балконах, в ложах и на галёрке нет ни одного свободного места. На сцене театра обычно идут интересные пьесы. В репертуар входят трагедии, драмы и комедии. Несколько раз в году бывают премьеры.

Tłumaczenie tekstu:

Teatr

W samym centrum miasta znajduje się duży budynek teatru. Co wieczór miłośnicy sztuki teatralnej przychodzą tutaj, żeby oglądać spektakle.

Widownia teatru jest przestronna. Jest oddzielona od sceny kurtyną.

W czasie spektaklu scenę oświetlają reflektory. Po bokach sceny znajdują się kulisy. Za kulisami jest budka suflera, który podpowiada aktorom słowa roli.

 Za kulisami znajdują się także garderoby, charakteryzatornie, salony fryzjerskie.

W czasie antraktów widzowie spacerują po foye albo siedza w bufecie, w którym można kupić słodycze, napoje chłodzące, lody.

Widownia teatru jest zawsze pełna. Na parterze, balkonach, w lożach i na galerii nie ma ani jednego wolnego miejsca.

Na scenie teatru zwykle wystawiane są interesujące sztuki. W repertuarze znajdują się tragedie, dramaty i komedie. Kilka razy do roku odbywają się premiery.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)

Incoming search terms:

  • opis spektaklu po rosyjsku
  • opisz spektakl po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Teatr | Tagged | Leave a comment