CV po rosyjsku

Słownik tematyczny:          Тематический словарь:

I Nagłówek

Imię i nazwisko                 Фамилия, имя и отчество(w przypadku Rosjan)

Имя и фамилия(w przypadku Polaków)

II Dane osobowe:           Личные данные:

-Data i miejsce urodzenia:    -Дата и место рождения:

-Narodowość:     Национальность:

-Stan cywilny(nieobowiązkowo):    Семейное положение:

-Dzieci:                Дети:

-Adres do korespondencji:     Контактный адрес:

-Telefon domowy:     Домашний телефoн:

-Telefon komórkowy:     Мобильный телефон:

-E-mail:        E-mail:

III Cel:       Цель:

Podać nazwę stanowiska, o które się ubiegamy.

IV Wykształcenie:      Образование:

 • liceum ogólnokształcące – общеобразовательный лицей
 • szkoła zawodowa – профтехучилище
 • technikum – техникум
 • szkoła wyższa – высшее учебное заведение (вуз)
 • uniwersytet – университет
 • politechnika – политехнический институт
 • college – колледж
 • licencjat(osoba/tytuł) – бакалавр/бакалавриат
 • magister(osoba i tytuł) – магистр

V Udział w olimpiadach i konkursach:  – Участие в олимпиадах и конкурсах:

VI Doświadczenie zawodowe:     Опыт работы:

 • etat – штатная единица
 • niepełny etat – неполная штатная единица
 • praca sezonowa – сезонная работа
 • staż – стажировка
 • praktyka – практика
 • wolontariat – волонтёрство

VII Dodatkowe umiejętności:  Профессиональные умения:

Posiadanie prawa jazdy – наличие водительского удостоверения

Stopień znajomości jęz. obcych:  Знание языков:

 • na poziomie podstawowym – базовый
 • biegła znajomość – на уровне эксперта
 • swobodne posługiwanie się – свободное владение
 • konwersacyjny – разговорный
 • poziom zaawansowany – продвинутый уровень

VIII Zainteresowania:    Увлечения:

 • muzyka – музыка
 • teatr – театр
 • sztuka – искусство
 • podróże – путешествия
 • języki obce – иностранные языки

IX Cechy charakteru:      Личные качества:

 • zdolność szybkiego uczenia się – быстрая обучаемость
 • odpowiedzialność – ответственность
 • przedsiębiorczość – инициативноть
 • komunikatywność – коммуникабельность
 • odporność na stres – стрессоустойчивость
 • kreatywność – креативноть
 • optymizm – оптимизм
 • zdolności organizacyjne – организаторские способности

Przykładowe CV(резюме):

 Анна Маркевич

Личные данные:

Дата и место рождения:          17.03.1987г., г.Познань, Польша

Национальность:                           полька

Семейное положение:               не замужем

Дети:                                                      нет

Контактный адрес:                      Польша, 01-903 Варшава, ул.Чехова, д.7

Домашний телефон:                   ………..

Мобильный телефон:                 ………..

E-mail:                                                   ………..

Цель:

                                                                 получение должности учителя

Образование:

2008 – 2012                Варшавский университет, Педагогический институт.

2005 – 2008                Общеобразовательный  лицей им.Н. Коперника в Варшаве.

Участие в олимпиадах

и конкрсах:

2010 – Лауреат Всепольского экологического конкурса.

Опыт работы:

2011 – сезонная работа в книжном магазине.

Профессиональные умения:

Наличие водительского удостоверения.

Знание языков: польский – родной

русский – на уровне эксперта

английский – свободное владение

французский – базовый.

Увлечения:

Иностранные языки, театр, музыка.

Личные качества:

Оперативность, инициативность, быстрая обучаемость, ответственность.

 

Przy opracowaniu tematu korzystałam z książki Anny Ginter „Teksty użytkowe  w języku rosyjskim”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011 r.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • cv po rosyjsku
 • życiorys po rosyjsku
 • cv po rosyjsku wzór
 • cv po rosyjsku z tłumaczeniem
 • cv rosyjski
 • cv po rosyjsku przykłady
Posted in CV | Tagged | Leave a comment