List nieformalny po rosyjsku

Zwroty do adresata na powitanie:

Уважаемый(-ая)…! – Szanowny(-a)…! (zwrot oficjalny do osoby nieznajomej lub mało nam znanej);

Дорогой(-ая)…! – Drogi(-a)…! (zwrot do osoby dobrze nam znanej);

Милый(-ая)…!; Любимый(-ая)…!; Родной(-ая)…! – Miły(-a)…!, Kochany(-a)…!, Najdroższy(-a)…! (zwroty do osób bliskich, zaprzyjaźnionych).

Odwołanie się do wcześniejszej korespondencji:

Спасибо за письмо. (Dziękuję za list.)

Я полуила твоё письмо и сразу отвечаю. (Otrzymałam Twój list i od razu odpisuję.)

Извини, что я так долго не писал. (Wybacz, że tak długo nie pisałem.)

Прости, что я долго не отвечала. (Przepraszam, że tak długo nie odpowiadałem.)

Zwroty na zakończenie listu:

А как твои дела? (Co u Ciebie słychać?)

Что нового у тебя? (Co nowego u Ciebie?)

Как жизнь? (Jak żyjesz?)

Пиши, как ты живёшь? (Napisz, jak żyjesz?)

Буду  ждать с нетерпением твоего ответа. (Z niecierpliwością będę czekać na Twoją odpowiedź.)

Я надеюсь, что вскоре встретимся. (Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy.)

Не могу дождаться твоего приезда. (Nie mogę się doczekać Twojego przyjazdu.)

Передавай привет своим родителям и знакомым. (Przekaż pozdrowienia swoim rodzicom i znajomym.)

Всего хорошего/доброго! (Wszystkiego dobrego/najlepszego!)

Целую и обнимаю крепко! (Całuję i ściskam mocno!)

До скорой встречи! (Do szybkiego zobaczenia!)

До скорого свидания! (Do zobaczenia wkrótce!)

Przykłady listów  nieformalnych:

Варшава, 24 июля 2012г.

Дорогая Вера!

Спасибо за твоё письмо.Извини, что я так долго не отвечала.Хочу поделиться с тобой одной новостью. Недавно моя дочь отлично сдала экзамены и с октября она станет студенткой Психологического факультета Варшавского универстета.

А как твои дела? Что нового у тебя? Я надеюсь, что вскоре встретимся. Я рада, что мы вместе поедем в горы.Не могу дождаться твоего приезда.Передавай привет своему мужу и детям.

Целую тебя крепко

Оля

Tłumaczenie listu:

Warszawa, 24 czerwca 2012r.

Droga Wiero!

Dziękuję za Twój list. Wybacz, że tak długo nie odpowiadałam. Chcę się podzielić z Tobą pewną nowością. Niedawno moja córka świetnie zdała egzaminy i od października zostanie studentką Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

A co u Ciebie słychać? Co nowego ? Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Cieszę się, że razem pojedziemy w góry. Nie mogę się doczekać Twojego przyjazdu.

Przekaż pozdrowienia swojemu mężowi i dzieciom.

Całuję Cię mocno

Ola

Вроцлав, 1 декабря, 2012г.

Привет Виктор!

Спасибо за твоё письмо. Извини, что я так долго не писала, но недавно я болела ангиной.

Я чувствовала себя очень плохо. У меня болело горло, голова и ухо. У меня была высокая температура, кашель и насморк. Я пошла к врачу. Он осмотрел меня, послушал сердце и лёгкие, посмотрел горло и поставил диагноз. Оказалось, что я заболела ангиной. Врач выписал мне рецепт и сказал, чтобы я лежала в постели пять дней. Я принимала  лекарства и не выходила из дома. Теперь я уже чувствую себя хорошо.

Виктор, напиши, что у тебя нового. Как твои дела?

Буду ждать с нетерпением твоего ответа.

Передавай привет своим родителям и знакомым.

Поля

Tłumaczenie:

Wrocław, 1 grudnia 2012 r.

Cześć  Wiktor!

Dziękuję za Twój list. Wybacz, że tak długo nie pisałam, ale niedawno chorowałam na anginę.

Czułam się bardzo źle. Bolało mnie gardło, głowa i ucho. Miałam wysoką temperaturę, kaszel i katar. Poszłam do lekarza. On mnie zbadał, osłuchał serce i płuca i postawił diagnozę. Okazało się, że zachorowałam na anginę. Lekarz wypisał mi receptę i powiedział, że mam leżeć w łóżku pięć dni. Przyjmowałam lekarstwa i nie wychodziłam z domu. Teraz już czuję się dobrze.

Wiktor, napisz, co u Ciebie nowego. Co słychać?

Będę czekać z niecierpliwością na Twoją odpowiedź.

Przekaż pozdrowienia swoim rodzicom i znajomym.

Pola

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (30 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)

Incoming search terms:

  • list po rosyjsku
  • list po rosyjsku zwroty
  • list do kolegi po rosyjsku
  • listy po rosyjsku
  • list do koleżanki po rosyjsku
  • list nieformalny rosyjski
  • list po rosyjsku o sobie
  • zwroty do listu po rosyjsku
  • list rosyjski
  • zakończenie listu po rosyjsku
Posted in Listy nieformalne | Tagged | Leave a comment