List formalny po rosyjsku

Rodzaje listów formalnych po rosyjsku:

 • prośba                       письмо – просьба
 • podziękowanie      письмо – благодарность
 • zaproszenie             письмо -приглашение
 • powiadomienie     письмо -уведомление
 • zawiadomienie(o wydarzeniach kulturalnych, np.: koncercie, wystawie)                 письмо -извещение
 • propozycja / oferta   письмо -предложение
 • zapytanie / zamówienie   письмо -запрос
 • ponaglenie                письмо -напоминание
 • list motywacyjny     сопроводительное письмо

Adresat

Podajemy nazwę i adres firmy oraz osobę, do której kierujemy list.Jeśli to możliwe, pismo adresujemy do konkretnej osoby, wpisując jej imię, nazwisko (nazwisko, imię i imię odojcowskie w przypadku Rosjan) i pozycję w firmie. Stosujemy formę celownika:(кому?). Dane adresata umieszczamy w prawej części listu i wyrównujemy do lewej strony.

Nadawca

Dane nadawcy (pełne imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail) piszemy w prawej części listu nad datą, pod danymi adresata i wyrównujemy do lewej strony. Imię i nazwisko(w przypadku Rosjan – nazwisko, imię i imię odojcowskie) podajemy w formie  dopełniacza:(от кого?) Сотниковой Елены Ивановны.

Data i miejsce

Z prawej strony pod danymi adresata i nadawcy wpisujemy miejscowość i  datę sporządzenia listu(dzień –miesiąc – rok). data może być zapisana cyframi lub cyframi i słowami.

Wprowadzające zwroty grzecznościowe

Уважаемый Иван Петрович!  Szanowny Iwanie Pietrowiczu!

Уважаемый Господин Директор!  Szanowny Panie Dyrektorze!

Уважаемые Господа!  Szanowni Państwo!

 

Wstęp

W krótkiej części wprowadzającej w 2-3 zdaniach informujemy adresata, czego dotyczyć będzie dalsza część listu.

Имеем честь пригласить Вас на юбилей…   Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jubileusz…

Обращаемся к Вам с просьбой…  Zwracamy się do Państwa z prośbą…

С благодарностью подтверждаем… Z wdzięcznością potwierdzamy…

Мы благодарим за… Jesteśmy wdzięczni za …

Выражаем благодарность от имени… Jesteśmy wdzięczni w imieniu…

Мы признательны Вам за то, что… Jesteśmy Państwu wdzięczni za to, …

Имеем честь сообщить Вам, что…Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że…

Считаем необходимым сообщить Вам, что… Uważamy za konieczne powiadomić Państwa, że…

Информируем, что... Informujemy, że…

 

Część główna listu

W części głównej opisujemy sprawę, z jaką zwracamy się do adresata.

 

Zakończenie

W części kończącej list oficjalny możemy sprecyzować nasze dalsze oczekiwania co do postępowania adresata lub przyszłych kontaktów z nim; możemy wskazać na sposób rozwiązania problemu; możemy wyrazić swoją wdzięczność, nadzieję na dalszą współpracę, życzenia sukcesów.

 

Pozdrowienia i podpis

List oficjalny możemy zakończyć formułą:

С уважением и в ожидании ответа     Z poważaniem i w oczekiwaniu na  odpowiedź

С благодарностью и искренним уважением   Z wdzięcznością i szczerym szacunkiem

Заранее Вам благодарны   Z góry dziękujemy

С наилучшими пожеланиями   Z najlepszymi życzeniami(przy kontaktach mniej oficjalnych)

List kończymy własnoręcznym podpisem(pełnym imieniem i nazwiskiem).

 

 

 

 

 

 

Przy opracowaniu tematu korzystałam z książki Anny Ginter „Teksty użytkowe  w języku rosyjskim”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011 r.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.2/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • zwroty grzecznościowe po rosyjsku
 • zaproszenie po rosyjsku
 • list formalny po rosyjsku
 • list formalny rosyjski
 • list motywacyjny po rosyjsku
 • list oficjalny po rosyjsku
 • list oficjalny rosyjski
 • list prywatny po rosyjsku
 • list formalny rosyjski zwroty
 • list formalny po rosyjsku przykłady
Posted in Listy formalne | Tagged | Leave a comment