Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 3)

Kalendarz, określanie czasu i daty

 

1. Liczebniki główne :

 • 0 – ноль
 • 1 – один
 • 2 – два
 • 3 – три
 • 4 – четыре
 • 5 – пять
 • 6 – шесть
 • 7 – семь
 • 8 – восемь
 • 9 – девять
 • 10 – десять
 • 11 – одиннадцать
 • 12 – двенадцать
 • 13 – тринадцать
 • 14 – четырнадцать
 • 15 – пятнадцать
 • 16 – шестнадцать
 • 17 – семнадцать
 • 18 – восемнадцать
 • 19 – девятнадцать
 • 20 – двадцать
 • 21 – двадцать один
 • 22 – двадцать два
 • 23 – двадцать три
 • 24 – двадцать четыре
 • 25 – двадцать пять
 • 26 – двадцать шесть
 • 27 – двадцать семь
 • 28 – двадцать восемь
 • 29 – двадцать девять
 • 30 – тридцать
 • 40 – сорок
 • 50 – пятьдесят
 • 60 – шестьдесят
 • 70 – семьдесят
 • 80 – восемьдесят
 • 90 – девяносто
 • 100 – сто
 • 200 – двести
 • 300 – триста
 • 400 – четыреста
 • 500 – пятьсот
 • 600 – шестьсот
 • 700 – семьсот
 • 800 – восемьсот
 • 900 – девятьсот
 • 1000 – тысяча
 • 10 000 – десять тысяч
 • 100 000 – сто тысяч
 • 1000 000 – миллион
 • 1000 000 000 – миллиард


 

 

2. Kalendarz     Календарь

 • dzień             день
 • tydzień         неделя
 • miesiąc         месяц
 • rok                  год
 • pora roku    время года

 

Dni tygodnia – Дни недели:

 • poniedziałek   понедельник
 • wtorek                вторник
 • środa                   среда
 • czwartek            четверг
 • piątek                   пятница
 • sobota                 суббота
 • niedziela              воскресенье

 

Miesiące – Месяцы:

 • styczeń       январь
 • luty                февраль
 • marzec         март
 • kwiecień      апрель
 • maj                  май
 • czerwiec       июнь
 • lipiec               июль
 • sierpień         август
 • wrzesień       сентябрь
 • październik  октябрь
 • listopad         ноябрь
 • grudzień        декабрь

Pory roku – Времена года:

 • wiosna      весна
 • lato             лето
 • jesień         осень
 • zima           зима


 

3. Określanie czasu

 

Która godzina? – Который час?

1 – час дня/ ночи

2, 3, 4 – два, три, четыре часа

5, 6, 7,…..12- пять, шесть, семь…. двенадцать  часов

 

O której godzinie? – В котором часу?

O pierwszej.- В час дня/ ночи.

O 2, 3, 4  – В два, три, четыре часа.

O 5, 6, 7….12- В пять, шесть, семь….двенадцать часов.

 

W języku rosyjskim liczebników powyżej 12 używa się tylko przy oficjalnym określaniu czasu, np. na dworcu, w radiu, telewizji. W języku potocznym używamy następujących określeń czasu zegarowego:

od godziny 5 do 11 – пять часов утра – одиннадцать часов утра

od 12 do 16 – двенадцать часов дня – четыре часа дня

od 17 do 23 – пять часов вечера – одиннадцать часов вечера

od 24 do 4 – двенадцать часов ночи – четыре часа ночи 

Zaznaczone kolorem określenia: утраднявечераночи mogą być opuszczone.

 

Przykłady:

Która godzina? – Который час?

12.10 – десять(минут) первого

7.30 – половина восьмого

15.15 – четверть(пятнадцать минут) четвёртого

12.50 – без десяти час

16.40 – без двадцати пять

6.05 – пять(минут) седьмого

Przy określaniu czasu używamy liczebników głównych i porządkowych.

Liczebniki porządkowe:

 • 1 – первый, первая, первое
 • 2 – второй, вторая, второе
 • 3 – третий, третья, третье
 • 4 – четвёртый, четвёртая,  четвёртое
 • 5 – пятый, пятая, пятое
 • 6 – шестой, шестая, шестое
 • 7 – седьмой, седьмая, седьмое
 • 8 – восьмой, восьмая, восьмое
 • 9 – девятый, девятая, девятое
 • 10 – десятый, десятая,десятое
 • 11 – одиннадцатый, одиннадцатая, одиннадцатое
 • 12 – двенадцатый, двенадцатая, двенадцатое
 • 13 – тринадцатый, тринадцатая, тринадцатое
 • 14 – четырнадцатый, четырнадцатая, четырнадцатое
 • 15 – пятнадцатый, пятнадцатая, пятнадцатое
 • 16 – шестнадцатый, шестнадцатая, шестнадцатое
 • 17 – семнадцатый, семнадцатая, семнадцатое
 • 18 – восемнадцатый, восемнадцатая, восемнадцатое
 • 19 – девятнадцатый, девятнадцатая, девятнадцатое
 • 20 – двадцатый, двадцатая, двадцатое
 • 21 – двадцать первый, -ая, -ое
 • 22 – двадцать второй, -ая,-ое
 • 23 – двадцать третий, -ья, -ье
 • 24 – двадцать четвёртый, -ая, -ое
 • 25 – двадцать пятый, -ая, -ое
 • 26 – двадцать шестой, -ая, -ое
 • 27 – двадцать седьмой, -ая, -ое
 • 28 – двадцать восьмой, -ая, -ое
 • 29 – двадцать девятый, -ая, -ое
 • 30 – тридцать первый, -ая, -ое
 • 31 – тридцать первый, -ая, -ое

  

 

4. Określanie daty

 

Какая сегодня дата? (pytanie o dzień, miesiąc i rok)

Сегодня четвёртое мая две тысячи четырнадцатого года.

 

 Какое сегодня число? (pytanie o dzień miesiąca)

Сегодня пятнадцатое июля.

Przy określaniu daty używamy liczebników porządkowych.

  

 

 5. Określanie wieku osób

 

Ile masz lat?                          Сколько тебе лет?

Mam 19 lat.   Мне девятнадцать лет*.

Mam 23 lata.   Мне двадцать три года.

Mam 41 lat.     Мне сорок один год.

 

Ile ona ma lat?                       Сколько ей лет?

Ona ma 27 lat.     Ей двадцать семь лет.

Ona ma 54 lat.     Ей пятьдесят четыре года.

Ona ma 71 lat.      Ей семьдесят один год.

 

Ile on ma lat?            Сколько ему лет?

On ma 31 lat.       Ему тридцать один год.

On ma 44 lata.    Ему сорок четыре года.

On ma 95 lat.       Ему девяносто пять лет.

 

Porównywanie wieku osób:

jest młodszy/starszy od (kogo?) o ile lat

моложе/старше (кого?) на сколько лет?

Przykłady:

On jest starszy ode mnie o 5 lat.

Он старше меня на пять лет.

Brat jest starszy od siostry o 3 lata.

Брат старше сестры на три года.

 

Ona jest młodsza ode mnie o 4 lata.

Она моложе меня на четыре года.

Siostra jest młodsza od brata o rok.

Сестра моложе брата на год.

Babcia jest młodsza od dziadka o 6 lat.

Бабушка моложе дедушки на шесть лет.

 

* Łączenie liczebników rosyjskich z wyrazami : год, года, лет

1 (один) год

2, 3, 4 (два, три, четыре) года

5, 6, 7 ….  (пять, шесть, семь…) лет

 

Przejdź do cz.4 mini kursu.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (15 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • określenie daty po rosyjsku
Posted in Gramatyka, Kalendarz, Mini kurs języka rosyjskiego, Określenia czasu, Podstawowe zwroty po rosyjsku, Rosyjski dla początkujących, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , , | Leave a comment

Pory dnia po rosyjsku

dzień                        день

w ciągu dnia         днём

rano                          утро

rankiem                  утром

południe                полдень

w południe           в полдень

wieczór                   вечер

wieczorem            вечером

noc                            ночь

nocą                          ночью

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • rosyjskie słówka
 • rosyjski słówka tematyczne
Posted in Kalendarz, Określenia czasu, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne | Tagged | Leave a comment

„Która godzina?” – po rosyjsku

Która godzina? – Который час?

1 – час дня/ ночи

2, 3, 4 – два, три, четыре часа

5, 6, 7,…..12- пять, шесть, семь…. двенадцать  часов

 

O której godzinie? – В котором часу?

O pierwszej.- В час дня/ ночи.

O 2, 3, 4  – В два, три, четыре часа.

O 5, 6, 7….12- В пять, шесть, семь….двенадцать часов.

 

W języku rosyjskim liczebników powyżej 12 używa się tylko przy oficjalnym określaniu czasu, np. na dworcu, w radiu, telewizji. W języku potocznym używamy następujących określeń czasu zegarowego:

od godziny 5 do 11 – пять часов утра – одиннадцать часов утра

od 12 do 16 – двенадцать часов дня – четыре часа дня

od 17 do 23 – пять часов вечера – одиннадцать часов вечера

od 24 do 4 – двенадцать часов ночи – четыре часа ночи 

Zaznaczone kolorem określenia: утраднявечераночи mogą być opuszczone.

 

Przykłady:

Która godzina? – Который час?

12.10 – десять(минут) первого

7.30 – половина восьмого

15.15 – четверть(пятнадцать минут) четвёртого

12.50 – без десяти час

16.40 – без двадцати пять

6.05 – пять(минут) седьмого

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (20 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)

Incoming search terms:

 • godziny po rosyjsku
 • opis zimy po rosyjsku
 • określanie czasu rosyjski
 • określanie godzin po rosyjsku
 • godziny rosyjski
 • godziny w języku rosyjskim
 • godziny po rosyjsku potocznie
 • określanie godziny po rosyjsku
 • która godzina po rosyjsku
 • godzina po rosyjsku
Posted in Określenia czasu, Podstawowe zwroty po rosyjsku, Rosyjski dla początkujących, Słownictwo tematyczne | Tagged | Leave a comment

Opis pór roku po rosyjsku

Słownik tematyczny:       Тематический словарь:

Skan_20150521 (4)

Pory roku:                 Времена года:

 • wiosna – весна
 • lato – лето
 • jesień – осень
 • zima – зима
Miesiące wiosenne:           Весенние месяцы:
 • marzec – март
 • kwiecień – апрель
 • maj – май

Miesiące letnie:                Летние месяцы:

 • czerwiec – июнь
 • lipiec – июль
 • sierpień – август

Miesiące jesienne:             Осенние месяцы:

 • wrzesień – сентябрь
 • październik – октябрь
 • listopad – ноябрь
Miesiące zimowe:              Зимние месяцы:
 • grudzień – декабрь
 • styczeń – январь
 • luty – февраль

Jaka jest pogoda            Какая погода

 • wiosną – весной
 • latem – летом
 • jesienią – осенью
 • zimą? – зимой?
Wiosna:                  Весна:
 • przylatują ptaki – прилетают птицы
 • na dworze jest ciepło – на дворе тепло
 • słońce świeci jasno – ярко светит солнце
 • zielenieją liście na drzewach – зеленеют листья на деревьях
 • kwitną kwiaty – цветут цветы
 • zaczynają się prace w polu – начинаются работы в поле
 • w sadach kwitną drzewa – в садах цветут деревья

Lato:                             Лето:

 • słońce grzeje mocno – солнце сильно греет
 • niebo jest błękitne – небо голубое
 • dni są długie, a noce krótkie – дни длинные, а ночи короткие
 • wieje ciepły wiatr – дует тёплый ветер
 • w parkach kwitną kwiaty – в парках цветут цветы
 • czasem pada ciepły deszcz – иногда идёт тёплый дождь
 • zdarzają się burze – бывают грозы
 • zaczynają się wakacje – начинаются каникулы
 • w ogrodach dojrzewają warzywa – в огородах созревают овощи
 • w sadach dojrzewają owoce – в садах созревают фрукты
 • w lasach pojawiają się jagody – в лесах появляются ягоды
 • zaczynają się żniwa – начинается уборка урожая

Jesień:                             Осень:

 • liście są żółte i czerwone – листья жёлтые и красные
 • ptaki odlatują na południe – птицы улетают на юг
 • często padają deszcze – часто идут дожди
 • wieje porywisty wiatr – дует порывистый ветер
 • w sadach zbierane są owoce – в садах собирают урожай
  фруктов
 • opadają liście z drzew – опадают листья с деревьев
 • w lesie rosną grzyby – в лесу растут грибы
 • pojawiają się przymrozki – появляются заморозки
Zima:                          Зима:
 • dni są krótkie, a noce długie – дни короткие, а ночи длинные
 • pada śnieg – идёт снег
 • pojawia się silny mróz – наступает сильный мороз
 • zdarza się śnieżyca – бывает вьюга
 • ludzie jeżdżą na nartach – люди ходят на лыжах
 • ludzie jeżdżą na łyżwach – люди катаются на коньках
 • dzieci rzucają śnieżkami – дети играют в снежки
 •  dzieci zjeżdżają na sankach – дети катаются на санках

Prognoza pogody:                  Прогноз погоды:

zachmurzenie(rodz. nij.):     облачность(rodz. żeński):

częściowe – частичная

zmienne – переменная

 

bezchmurnie – безоблачно

chłodno – прохладно

ciepło – тепло

temperatura powietrza – температура воздуха

wilgotność powietrza – влажность воздуха

opady:              осадки:

 • deszcz – дождь
 • śnieg – снег

północ – север

południe – юг

wschód – восток

zachód – запад

północny – wschód   – северо – восток

północny – zachód   – северо – запад

południowy – wschód    – юго – восток

południowy – zachód     – юго – запад

wiatr:   – ветер:

północny – северный

południowy – южный

wschodni – восточный

zachodni – западный

pn. – wsch. – северо – восточный

pn. – zach.-северо – западный

pd. – wsch. – юго – восточный

pd. – zach. – юго- западный

 

ciśnienie atmosferyczne – атмосферное давление

 

Пример прогноза погоды:

В первой половине июня на северо-востоке Польши будет пасмурно и дождливо. Днём температура девятнадцать градусов, ночью – семнадцать градусов. Ветер умеренный, юго-восточный. На юге Польши безоблачно и без осадков. Днём температура воздуха двадцать два градуса, а ночью семнадцать градусов. Ветер слабый, юго-западный.

Tłumaczenie tekstu:

Przykład prognozy pogody:

W pierwszej połowie czerwca na północnym – wschodzie Polski będzie pochmurno i deszczowo. W ciągu dnia temperatura +19 st. C,  w nocy +17st. C. Wiatr umiarkowany, pd. – wsch.Na południu Polski będzie bezchmurnie i bez opadów. Temperatura w ciągu dnia +22 st.C, w nocy+17 st.C. Wiatr słaby, pd. – zach.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.4/10 (29 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 12 votes)

Incoming search terms:

 • opis lata po rosyjsku
 • opis pór roku po rosyjsku
 • określenie czasu po rosyjsku
 • opis pory roku po rosyjsku
 • opis pogody po rosyjsku
 • okreslanie czasu po rosyjsku
 • prognoza pogody po rosyjsku
 • ulubiona pora roku po rosyjsku
 • opisz jesien po rosyjsku
 • opisz porę roku po rosyjsku
Posted in Kalendarz, Określenia czasu, Opis po rosyjsku | Tagged | 1 Comment

Miesiące po rosyjsku

Miesiące – Месяцы:

Skan_20150521 (5)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.1/10 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)

Incoming search terms:

 • miesiace po rosyjsku
 • nazwy miesięcy po rosyjsku
 • miesiące po rusku
 • miesiące po rosyjsku pisane
 • rosyjskie miesiące
 • nazwy miesięcy po rosyjsku wymowa
Posted in Kalendarz, Określenia czasu, Rosyjski dla dzieci, Rosyjski na wesoło, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , | Leave a comment

Dni tygodnia po rosyjsku

Dni tygodnia – Дни недели:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.1/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)

Incoming search terms:

 • dni tygodnia po rosyjsku
 • dni tygodnia po rosyjsku pisane
 • dni tygodnia po rusku
 • dni tygodnia po rosyjsku z wymowa
Posted in Kalendarz, Określenia czasu, Rosyjski dla dzieci, Rosyjski na wesoło, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , , , | Leave a comment

Pory roku po rosyjsku

Pory roku – Времена года:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)

Incoming search terms:

 • pory roku po rosyjsku
 • pory roku rosyjski
Posted in Kalendarz, Określenia czasu, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , | Leave a comment