Opis teatru po rosyjsku

Театр

В самом центре города находится большое здание театра. Каждый вечер любители театрального искусства приходят сюда посмотреть спектакли.

Зрительный зал театра просторен. Он отделен от сцены занавесом.

Во время спектакля сцену освещают прожекторы. По бокам сцены расположены кулисы. За кулисами – будка суфлёра, подсказывающего  актёром слова роли.

За кулисами помещаются также гримёрные,  костюмерные, парикмахерские.

Во время антрактов зрители гуляют по фойе или сидят в буфете, в котором можно купить кондитерские изделия, прохладительные напитки, мороженое.

Зрительный зал театра всегда полон. В партере, на балконах, в ложах и на галёрке нет ни одного свободного места. На сцене театра обычно идут интересные пьесы. В репертуар входят трагедии, драмы и комедии. Несколько раз в году бывают премьеры.

Tłumaczenie tekstu:

Teatr

W samym centrum miasta znajduje się duży budynek teatru. Co wieczór miłośnicy sztuki teatralnej przychodzą tutaj, żeby oglądać spektakle.

Widownia teatru jest przestronna. Jest oddzielona od sceny kurtyną.

W czasie spektaklu scenę oświetlają reflektory. Po bokach sceny znajdują się kulisy. Za kulisami jest budka suflera, który podpowiada aktorom słowa roli.

 Za kulisami znajdują się także garderoby, charakteryzatornie, salony fryzjerskie.

W czasie antraktów widzowie spacerują po foye albo siedza w bufecie, w którym można kupić słodycze, napoje chłodzące, lody.

Widownia teatru jest zawsze pełna. Na parterze, balkonach, w lożach i na galerii nie ma ani jednego wolnego miejsca.

Na scenie teatru zwykle wystawiane są interesujące sztuki. W repertuarze znajdują się tragedie, dramaty i komedie. Kilka razy do roku odbywają się premiery.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)

Incoming search terms:

 • opis spektaklu po rosyjsku
 • opisz spektakl po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Teatr | Tagged | Leave a comment

Teatr po rosyjsku

Słownik tematyczny:     Тематический словарь:

Teatr:                                                  Театр:

 • opery i baletu          оперы и балета
 • dramatu                     драмы
 • komedii                       комедии
 • muzyczny                  музыкальный
 • operetki                     оперетты
 • lalek                              кукол
 • pantomimy               пантомимы

Rodzaje spektakli:                      Виды спектаклей:

 • sztuka                           пьеса
 • dramat                         драма
 • komedia                      комедия
 • tragedia                       трагедия
 • balet                              балет
 • opera                             опера
 • operetka                     оперетта
 • pantomima                пантомима

Pomieszczenia teatralne:      Театральные помещения:

 • widownia                     зрительный зал
 • widz                                зритель
 • scena                              сцена
 • kurtyna                         занавес
 • kulisy                              кулисы
 • budka suflera            будка суфлёра
 • foye                                  фойе
 • parter                              партер
 • loża                                   ложа
 • amfiteatr                       амфитеатр
 • galeria                             галерея
 • balkon                            балкон
 • piętro                              ярус
 • bufet                               буфет
 • szatnia                            гардероб
 • kasa                                  касса
 • afisz                                  афиша
 • program                        программа
 • repertuar                      репертуар
 • charakteryzatornia  гримёрная комната
 • garderoba                    костюмерная комната

Dane o spektaklu:                          Данные о спектакле:

wystawić spektakl(sztukę)      поставить спектакль(пьесу)

spektakl jest wystawiony przez reżysera  спектакль поставлен режиссёром

dekoracje                                                 декорации

oglądać sztukę, balet                       смотреть пьесу, балет

słuchac operę                                        слушать оперу

aktor                                                            актёр

aktorka                                                       актриса

reżyser                                                        режиссёр

tancerz                                                       танцовщик

baletnica                                                    балерина

śpiewak                                                       певец

śpiewaczka                                                певица

dyrygent                                                     дирижёр

muzyk                                                          музыкант

orkiestra                                                     оркестр

grać rolę z wielkim uczuciem      играть роль с большим чувством

grać dobrze(źle, wspaniale)     играть хорошо(плохо, великолепно)

śpiewać partię w operze             петь партию в опере

oklaskiwać(kogo?)                          аплодировать(кому?)

wywołać na bis                                  вызвать на бис

recenzja spektaklu                          рецензия на спектакль

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • opisz swój dzień po rosyjsku
 • opis teatru po rosyjsku
Posted in Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski, Teatr | Tagged | Leave a comment